Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu tìm hiểu yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua khảo sát 360 nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy, nghiên cứu đã xác định được một hệ thống 27 thang đo của 6 yếu tố tác động quyết định sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn theo thứ tự: (1) Chất lượng dịch vụ, (2) Giá cả, (3) Uy tín, (4) Chất lượng nhân viên, (5) Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa và cuối cùng (6) Cơ sở vật chất. Đồng thời, nghiên cứu đề ra một số cơ sở giúp cho đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán có thêm bằng chứng để có những điều chỉnh cũng như chính sách hoạt động hợp lý nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ kế toán và góp phần làm cho thị trường cung cấp dịch vụ kế toán phát triển hơn nữa.

Từ khóa: Yếu tố tác động; quyết định sử dụng; Dịch vụ kế toán; doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đồng Nai.

Lê Vũ Hà (2020)

Tạp chí Kế toán kiểm toán, tháng 4/2020, trang 84 - 89


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  178,298       1/709