Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Phân tích tác động của chiến tranh thương mại mỹ - trung đến thị trường chứng khoán việt nam

TÓM TẮT:
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2018-2019 với nhiều biến động, trong đó, nổi bật nhất là cuộc chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Bài viết đã đi sâu vào phân tích nguyên nhân cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra và nhìn nhận những tác động của cuộc chiến đến thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2017 đến tháng 9/2019. Từ những phân tích và nhìn nhận được từ tác động của cuộc chiến, bài viết đã nêu lên một số kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro xảy ra và gia tăng những cơ hội nhận được cho thị trường chứng khoán Việt Nam trước những xung đột kinh tế màcuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã và đang đem lại. 

Từ khóa: chiến tranh thương mại, phá giá tiền tệ, thị trường chứng khoán, thuế quan.

Hoàng Thị Quỳnh Anh (2019)

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 10 (295) - 2019


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,271       1/660