Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp

TÓM TẮT:

Công nghệ Blockchain đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực kế toán. Trong bài viết này, tác giả đã hệ thống lại khái niệm về Blockchain và phân tích ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Ứng dụng Blockchain trong kế toán sẽ giúp các giao dịch trực tuyến có tốc độ cao và thân thiện với người dùng; tài khoản có thể được cập nhật bằng ứng dụng điện thoại thông minh; hệ thống nhận dạng dữ liệu quang cho phép bạn tự động hóa toàn bộ quá trình, bắt đầu bằng việc giới thiệu các tài liệu chính. Blockhain dự định sẽ chấm dứt các phương thức truyền thống về thanh toán, lập tài liệu, xử lý, đăng ký, quản lý hệ thống hàng tồn kho và thanh toán cho doanh nghiệp.Bài viết này được trình bày nhằm đánh giá tổng quan nghiên cứu mở rộng hơn về Blockchain và ứng dụng của nó. Mặc dù phạm vi tương đối hẹp nhưng nghiên cứu có thể chứng minh là một khuôn khổ phù hợp cho các nghiên cứu tương lai rộng hơn về công nghệ.

Từ khóa: Blockchain; công nghệ; tài chính; kế toán.

Nguyễn Văn Dũng  (2019).

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu về đào tạo kế toán và kiểm toán”  (05/2019), trang 540 - 546).


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,331       1/669