Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần giày dép Cao su màu

TÓM TẮT:

Bài báo tiến hành nghiên cứu việc vận dụng phương pháp ABC nhằm quản lý tốt nhất chi phí tại các dây chuyền sản xuất. Quản trị chi phí sản xuất tốt sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá nguồn lực tiêu hao tại các nhà máy sản xuất. Vận dụng phương pháp ABC nhằm cung cấp cho nhà quản lý một cái nhìn sâu sắc để quản lý nhiều vấn đề trong quá trình sản xuất, giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giảm chi phí sản xuất và sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất.

TỪ KHÓA: Quản trị chi phí; ABC; Công ty cổ phần giày dép cao su màu

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Quý (2019)

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, Tháng 6 năm 2019, Trang 82-85.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  183,735       1/398