Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Phát triển dịch vụ Smartbanking tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2021-2026

TÓM TẮT:

Mục đích chính của nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Smartbanking tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2021-2026. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Smartbanking thông qua xử lý số liệu khảo sát 367 khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ tại ngân hàng. Kết quả cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gồm: Hiệu quả mong đợi (HQ), Tính an toàn bảo mật (BM), Khả năng đáp ứng (DU), Sự đảm bảo (BD), Sự đồng cảm (DC), Chính sách ưu đãi (UD). Đồng thời, Nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động triển khai DV Smartbanking tại BIDV Đồng Nai trong thời gian qua. Từ đó, đưa ra các giải pháp phát triển Smartbanking tại ngân hàng.

TỪ KHOÁ: Smartbanking, Phát triển dịch vụ, BIDV Đồng Nai.

Chi tiết bài báo xem Tại đây

BÙI VĂN THỤY, VŨ THANH THỦY, ĐÀO THỊ LAN ANH (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756. Số 24 - Tháng 10/2021, trang 307-313.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,613       1/748