Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu

Tập thể giảng viên khoa

 

CỐ VẤN HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS Huỳnh Đức Lộng

 

Sinh năm: 1964

Quê quán: Đà Nẵng

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

LÃNH ĐẠO KHOA

PHÓ TRƯỞNG  KHOA

Tiến sĩ Trịnh Thị Huế

Sinh năm: 1982

Quê quán: Hà Tĩnh

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Bí thư chi bộ 7

 

LÃNH ĐẠO KHOA

PHÓ TRƯỞNG  KHOA

 

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy

Sinh năm: 1984

Quê quán: Đồng Nai

 

 TRƯỞNG BỘ MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

Ths. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Đang theo học nghiên cứu sinh tại ĐH Thương Mại

Sinh năm: 1979

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế Toán tài chính 1

- Kế toán tài chính 2,3

 

TRƯỞNG BỘ MÔN KIỂM TOÁN  

 

ThS.  Nguyễn Văn Hải

Đang theo học nghiên cứu sinh tại ĐH Thương Mại

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế Toán tài chính

- Kiểm toán

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN CHỨNG TỪ SỔ SÁCH VÀ HTTT KẾ TOÁN

 

ThS.  Nguyễn Thúy Hằng

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế Toán chi phí

- Thực hành CTSS và KBT

-Đối chiếu kế toán quốc tế

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ThS.  Nguyễn Văn Dũng

Đang theo học nghiên cứu sinh tại ĐH Thương Mại

Sinh năm: 1983

Quê quán: Quảng Trị

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Giảng dạy các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Thị trường tài chính 

- Tin học ứng dụng ngành kế toán 

TRƯỞNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Đang theo học nghiên cứu sinh tại Đại học Ngân hàng

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Sinh năm: 1980

Quê quán: Hà Nam

Giảng dạy các môn:

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thực hành nghiệp vụ NHTM

- Marketing ngân hàng

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN

ThS.  Võ Hồng Gấm

 

Sinh năm: 1981

Quê quán: Đồng Nai

Thư ký khoa, 

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý thống kê

    BÍ THƯ ĐOÀN KHOA 

Ths. Phạm Thị Hồng Thắm

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Giảng dạy các môn:

- Kế toán ngân hàng

- Thực hành Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại
- Marketing căn bản

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO V

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sinh năm: 1984

Quê quán: Nghệ An

 

Giảng dạy các môn:

- Kế Toán tài chính

- Thực hành CTSS và KBT

 

Tổ trưởng Bộ phận NCKH và Thực tập tốt nghiệp

 

Ths.  Vưu Thị Thu Thủy

Sinh năm: 1967

       Quê quán: Bến Tre

Giảng dạy các môn:

- Chứng từ Sổ Sách và KBT

 


 

Tổ trưởng tổ quản lý sinh viên

Ths. Trần Thị Kim Thanh

 

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

 

Giảng dạy các môn:

- Kế toán chi phí

 

 

ThS.  Lê Nguyên Giáp

 

Sinh năm: 1984

Quê quán: Nghệ An

Giảng dạy các môn:

- Kế toán quản trị

- Phân tích hoạt động kinh doanh

 

ThS.  Nguyễn Tiến Quang

Sinh năm: 1986

Quê quán: Hà Tĩnh

Giảng dạy các môn:

- Kế toán quản trị

- Phân tích hoạt động kinh doanh

ThS.  Lý Thị Thu Hiền

Sinh năm: 1982

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Tin học ứng dụng ngành kế toán 1

- Tin học ứng dụng ngành kế toán 2

- Thực hành CTSS và KBT

Ths.  Trần Văn Quyền

Sinh năm: 1975

Quê quán: Quảng Bình

Giảng dạy các môn:

Tài chính doanh nghiệp

- Thuế

- Thị trường chứng khoán

 

CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN KHOA

Ths.  Đoàn Việt Hùng

Đang theo học nghiên cứu sinh tại ĐH Thương Mại

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nghiệp vụ ngân hàng TM

- Tài chính quốc tế

- Thẩm định giá trị Bất động sản

 

 


 

 

CN.  Lê Thủy Tiên

Học viên cao học

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

- Thực hành CTSS và KBT

 

 

 

Ths.  Lê Vũ Hà

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đăk Lăk

- Kế toán hành chánh sự nghiệp

 

 

Ths.  Lâm Ngọc Nhẫn

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

- Kế toán hành chánh sự nghiệp

 

 

Ths.  Trần Thị Phương Thảo

 

Sinh năm: 1987

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế Toán tài chính

 

 

 

Ths. Lữ Phi Nga

 

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Anh văn chuyên ngành

- Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Ths. Đoàn Thị Hồng Nga

 

Sinh năm: 1988

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Thị trường tài chính

- Phương pháp NCKH

- Tài chính tiền tệ

 

 

Ths. Bùi Văn Thụy

Sinh năm: 1988

Quê quán: Thanh Hóa

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý thống kê

- Kinh tế lượng

- Quản trị ngân hàng TM

 

 

 

Ths.  Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan

Sinh năm: 1987

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Kinh tế quốc tế

- Thanh toán quốc tế

- Tài chính quốc tế

 

Ths.  Lê Thùy Trang

 

Sinh năm: 1987

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Quản trị học

- Thị trường tài chính

- Tin học ứng dụng tài chính

Ths. Hoàng Thị Quỳnh Anh

 

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Marketing ngân hàng

 


 
 

Ths. Trương Kim Phụng

 

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Sinh năm: 1988

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

 

 

 

 

 

ThS.  Nguyễn Thụy Mai Trinh

 

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Sinh năm: 1988

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn: