Học viện mạng

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Học viện mạng

Học viện mạng CISCO - CISCO ACADEMY

 

HỌC VIỆN MẠNG CISCO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Chương trình đào tạo ca Lac Hong Networking Academy: Sinh viên xem thông tin chi tiết tại,

https://goo.gl/lii8bo

Quản lý trung tâm:

Nguyễn Hoàng Liêm,

E-mail: liemnh@lhu.edu.vn

LAC HONG NETWORKING ACADEMY - LAC HONG UNIVERSITY

The curriculum of Lac Hong Networking Academy:

Detail at:

https://goo.gl/lii8bo

Manager:

Liem Nguyen Hoang,

E-mail: liemnh@lhu.edu.vn


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  57,748       1/195