Thông báo

Thông báo

Lịch thi chính thức lần 1 HK2(2013- 2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Khoa đã có lịch thi chính thức lần 1 cho học kỳ 2 (2013-2014)

Sinh viên coi kỹ lịch thi và phòng thi để tránh sai sót

Sinh viên coi chính thức tại đây: File đính kèm

Trân trọng