Thông báo

Thông báo

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành (cập nhật ngày 5/6/14)

1. Lớp ôn tổng hợp:

  *  Đối tương học: tất cả các sinh viên có tham dự kỳ thi tốt nghiệp chuyên ngành ngày 23/8/2014.

  *  Thời gian: SV vào Lịch giảng  chọn  Lịch khác  chọn  Khoa Tài chính ngân hàng  chọn  LỚP ÔN TỔNG HỢP

     -  Môn TCDN1  -  Ngày 10/6  -  Phòng A301.

     -  Môn TCDN2  -  Ngày 11/6  -  Phòng A301.

     -  Môn NV NHTM  -  Ngày 16/6  -  Phòng A301.

     -  Môn NLKT  -  Ngày 19/9  -  Phòng A301.

2.  Lớp ôn theo nhu cầu sinh viên: 

   * Đối tương học: sinh viên có nhu cầu ôn thêm và đã đăng ký học tại Khoa.

  * Sinh viên xem danh sách phân lớp học để biết mình được xếp vào lớp nào, sau đó sinh viên xem lịch học như sau:

    SV vào Lịch giảng  chọn  Lịch khác  chọn  Khoa Tài chính ngân hàng  chọn  LỚP ÔN 1 (hoặc LỚP ÔN 2 hay LỚP ÔN 3 tùy thuộc vào danh sách mà sinh viên được xếp vào)

        Lưu ý: SV phải đi học đúng với lớp mình được xếp, khi đi học SV mang theo phiếu đăng ký để được vào lớp học