Thông báo

Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp chính trị và chuyên ngành dự kiến (cập nhật 01/7/14)

Lưu ý:

     +  Sinh viên xem danh sách và kiểm tra thông tin. Nếu có sai sót vui lòng phản hồi gấp để được giải quyết (nếu ngày sinh bị đảo ngày và tháng thì không sao). Sinh viên gửi mail xin điều chỉnh thông tin vào địa chỉ:  "thong_tin_phan_hoi@yahoo.com.vn" để được cập nhật thông tin. Hạn cuối phản hồi thông tin: Ngày 10/7/2014.

     +  Sinh viên không có tên trong danh sách thi chuyên ngành là do không đủ điều kiện dự thi: do nợ môn chuyên ngành hoặc nợ>15% tổng số tiết (K2007: 19ĐVHT, K2008: 381tiết, K2009:390 tiết, K2010:390 tiết).

Sinh viên thông báo rộng rãi cho các bạn cùng biết.

Trân trọng thông báo!

Xem danh sách thi chính trị tại đây!

Xem danh sách thi chuyên ngành tại đây!