Thông báo

Thông báo

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp chính trị tổng hợp

Lớp 1: gồm 10TC111 đến 10TC118.

Lớp 2: gồm 10TC119 đến 10TC123

Lưu ý: sinh viên đi học theo đúng lớp của mình đã được xếp. Thời gian ôn cụ thể sinh viên xem trong file đính kèm sau.

Sinh viên thông báo rộng rãi cho các bạn cùng biết.

Trân trọng thông báo.

Lịch ôn thi chính trị tổng hợp!