Thông báo

Thông báo

Thông báo thời gian nhận đơn chuyển ngành và nhập học lại HK1 năm học 2014-2015

Khoa Tài chính - Kế Toán trân trọng thông báo thời gian nhận đơn chuyển ngành và nhập học lại như sau:

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 21/07/2014 đến ngày 15/08/2014

(nhận đơn trong giờ hành chính. Sáng: 7h30 đến 11h30, chiều: 13h00 đến 16h30)

Thời gian trả lời đơn: 09h30 ngày 18/08/2014 sinh viên đến khoa nhận lại đơn.

Sau đây là hướng dẫn làm thủ tục:

  • Bước 1: Xin mẫu đơn tiếp tục học lại (hoặc chuyển ngành), bảng điểm ở phòng đào tạo và tải đơn trả lời của Khoa trên mục biểu mẫu, sau đó điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn.
  • Bước 2: Nộp về Khoa theo đúng thời hạn quy định (trước ngày 15/08/2014).
  • Bước 3: Liên hệ VP Khoa nhận lại đơn theo đúng thời hạn quy định. (18/08/2014)
  • Bước 4: Photo đơn (đã có chữ ký của Khoa chuyển đi, Khoa chuyển đến và Phòng Đào tạo) thành 2 bảng. Sau đó, sinh viên nộp 1 bảng gốc ở Phòng Đào tạo, 1 bảng photo gửi tại Khoa TC-NH).

Lưu ý: sinh viên xem lớp được xếp vào tiếp tục học ở gốc dưới cùng bên trái trên mẫu đơn Xin tiếp tục học lại.

Chú ý: Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào quá thời hạn quy định.