Thông báo

Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chính trị ngày 9/8/2014 còn thiếu học phí

Khoa Tài chính-Kế toán thông báo. Hiện tại vẫn còn một số sinh viên nợ học phí, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng tài vụ hoàn tất học phí để được dự thi chính trị tổng hợp ngày 9/8/2014. Sinh viên nào còn nợ học phí sẽ không được dự thi.

Thời gian đóng tiền tại phòng tài vụ: từ ngày 1/8 đến 6/8 trong giờ hành chính.

Danh sách sinh viên nợ học phí