Thông báo

Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chính trị ngày 9/8-đã có số báo danh và phòng thi

Lưu ý:

*  Sinh viên kiểm tra thông tin của mình, nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Văn phòng khoa. Hạn cuối phản hồi thông tin: 16h00 ngày 5/8/2014. Sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

*  Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h30. Khi đi thi sinh viên mang theo thẻ sinh viên và CMND để dự thi. Không được mang theo điện thoại hay tài sản quý giá. Nếu có mất mát sinh viên tự chịu trách nhiệm

*  Sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi. Những sinh viên thiếu học phí liên hệ trực tiếp phòng Tài vụ từ ngày 01/8 đến hết ngày 06/8/2014 để giải quyết.

Xem danh sách tại đây