Thông báo

Thông báo

Khoa TC-KT thông báo V/v gặp sinh viên thực tập lại

Khoa Tài chính – Kế toán thông báo đến những sinh viên thực tập lại đợt tháng 7/2014 - 12/2014 như sau:

Tất cả sinh viên đã đăng ký thực tập đợt này tập trung tại phòng B403 vào lúc 15 giờ (thứ bảy) ngày 9/8/2014 để nghe phổ biến quy định thực tập. Khi đi nhớ mang theo giấy tiếp nhận thực tập.

Rất mong các bạn tham dự đầy đủ, đúng giờ.