Thông báo

Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi chính trị ngày 9/8/2014_chính thức

Lưu ý:

*  Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h30. Khi đi thi sinh viên mang theo thẻ sinh viên và CMND để dự thi. Không được mang theo điện thoại hay tài sản quý giá. Nếu có mất mát sinh viên tự chịu trách nhiệm

*  Sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi. Nếu sinh viên đã đóng học phí rồi thì khi đi thi nhớ mang theo biên lai.

Xem danh sách tại đây