Thông báo

Thông báo

Thông báo đến sinh viên thực tập lại ngày 1/7/2014 đến 30/11/2014 ngành tài chính ngân hàng

Hiện đến thời điểm này còn một số bạn đi thực tập từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/11/2014 chưa nộp hồ sơ đi thực tập gồm:

1/ Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập (Bản chính).

2/ Cam kết của gia đình (Bản chính).

3/ Bảo hiểm tai nạn (bản photo không công chứng).

Các bạn khẩn trương nộp ngay vào lúc 14h - 16h30 ngày thứ tư 20/8/2014 tại văn phòng khoa B202.

Quá thời hạn trên xem như các bạn bỏ không đi thực tập và không giải quyết khiếu nại về sau.

Trân trọng.

(Lưu ý: nếu bận có thể nhờ  bạn nộp).

Tải mẫu biểu vào thông báo tại đây.