Thông báo

Thông báo

Thông báo DSSV thi tốt nghiệp chuyên ngành ngày 23/8/14_chính thức (cập nhật 19/08/14)

Lưu ý:

- Sinh viên xem và kiểm tra thông tin của mình, nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Văn phòng Khoa (nếu ngày sinh bị đảo ngày và tháng thì không sao).

- Sinh viên phải hoàn tất học phí trước khi thi. 

Hạn cuối phản hồi: 16h00 ngày 21/8/2014.

Sau thời hạn này Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào và mọi sai sót sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xem danh sách tại đây!