Thông báo

Thông báo

Thông báo phân GVHD thực tập đợt ngày 1/7/2014 - 30/11/2014

Các bạn vui lòng tải danh sách và lịch gặp giáo viên hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp. Các bạn chưa nộp hồ sơ thực tập vui lòng nộp gấp tại VP - B202 vào lúc 14h ngày 26/8/2014.

Danh sách phân GVHD

Lịch gặp GVHD