NCKH Giáo viênTổng hợp bài báo khoa học trong nước

Cán bộ giảng viên khoa Cơ Điện trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu cũng đã tích cực tham gia vào các hội nghị khoa học trong nước cũng như đóng góp nhiều bài viết có chất lượng cao cho các tạp chí khoa học trong nước.

 
Ths. Nguyễn Vũ Quỳnh
"Application  of FPGA to control speed of permanent magnet synchronous motor without sensor", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Đồng Nai 2011 [pdf]
"FPGA Based on Adaptive Fuzzy and Space Vector Pulse Width Modulation to Control Speed of PMSM", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Đồng Nai 2011 [pdf]
 
Ths. Phạm Văn Toản
"Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàn kết hợp rung và lắc thẳng SLR – 3.000", Tạp chí hoạt động khoa học [pdf]
Ths. Nguyễn Bá Thuận
"Ổn định dòng điện cho bộ phát năng lượng mặt trời vào lưới điện", Tạp chí phát triển khoa học công nghệ [pdf]
Ths. Vi Trung Kiên
"Hệ thống máy phay CNC thực tế ảo", Tạp chí cơ khí Việt Nam [pdf]
 
 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  143,382       1/396