Đoàn - Hội sinh viên

Tài chính ngân hàng - XXX  »  Đoàn - Hội sinh viên

Đoàn-Hội SV khoa TCNH t/b về việc xét tặng danh hiệu " Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm 2012-2013

Thực hiện theo công văn số 96 TB/HSVT của Hội sinh viên trường Đại học Lạc Hồng về việc xét tặng danh hiệu " Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm 2012-2013, nay Đoàn-Hội SV khoa TCNH t/b điều kiện xét tặng danh hiệu " Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm 2012-2013 như sau:

* Điểm trung bình năm học đạt từ 7.0 trở lên

* Điểm rèn luyện từ 80 trở lên

* Hội đủ các tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 95 HD/HSVT

* Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn-Hội

thời gian nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 16h ngày 14/12/2013.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

mẫu báo cáo thành tích tại đây http://doanhoi.lhu.edu.vn/96/23685/Thong-bao-xet-chon-danh-hieu-Sinh-vien-5-tot-cap-truong-nam-hoc-2012-2013-.html