Leadership

Lac Hong University  »  About Us  »  Leadership

The Board of Trustees

Bà. Đỗ Thị Lan Đài

Ms. Do Thi Lan Dai 
Chairwoman

Ông. Nguyễn Trùng Phương

Mr. Nguyen Trung Phuong

Member

Ông. Diệp Cẩm Thu

Mr. Diep Cam Thu

Member

 Ông. Lâm Thành Hiển

Mr. Lam Thanh Hien

Member

 Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

Ms. Nguyen Thi Lan Huong

Member

 

Ms. Nguyen Thi Thu Lan

Member

Ông. Đỗ Khôi Nguyên

Mr. Do Khoi Nguyen

Member

 Mr. Le Van Hung

 Secretary

 

Ông. Trần Ngọc Bích

Mr. Tran Ngoc Bich

Member 

 

 

 

 


© 2019 Lac Hong University
  29,241       1/342