Leadership

Lac Hong University  »  About Us  »  Leadership


The University Council

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Dr. Do Thi Lan Dai 
Chairwoman
 

 1. Outstanding Teacher, BA. Le Van Hung
 2.  Secretary
 3.  

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

 1. BA. Nguyen Thi Lan Huong
 2. Member
 3.  

 1. BA. Nguyen Trung Phuong
 2. Member
 3.  

 1. Outstanding Teacher. Dr. Nguyen Thi Thu Lan
 2. Member
 3.  
Ông. Trần Ngọc Bích
 1. BA. Tran Ngoc Bich
 2. Member 
 3.  
Ông. Lâm Thành Hiển
 1. DSc. Lam Thanh Hien
 2. Member
 3.  
Ông. Diệp Cẩm Thu
 1. DSc. Diep Cam Thu
 2. Member
 3.  
Ông Đỗ Khôi Nguyên
 1. MSc. Do Khoi Nguyen
 2. Member

© 2019 Lac Hong University
  46,891       1/212