Liên hệ

Khoa Đông Phương  »  Liên hệ

Liên hệ

Khoa Đông Phương

Điện thoại: 0613.951.926

Địa chỉ: Phòng E206, cơ sở 3, ĐHLH, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Email: khoadongphuonglhu@gmail.com

Website: http://dp.lhu.edu.vn