Tin tức

Khoa Kỹ thuật công trình đổi mới phương pháp giảng dạy với việc học tập gắn liền thực tế

Được các bậc phụ huynh, học sinh, các doanh nghiệp tin cậy trong nhiều năm qua về tính chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, là môi trường rèn luyện kỹ năng thực hành hàng đầu của khối trường đào tạo kỹ thuật xây dựng. Khoa Kỹ thuật công trình đã và đang đào tạo 02 chuyên ngành như: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng Cầu đường. Khoa xây dựng chương trình học tập phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội, công tác kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước được thực hiện chặt chẽ, các hoạt động ngoại khóa trang bị kỹ năng mềm cho học sinh được chú trọng.

Trong bối cảnh nền giáo dục đào tạo theo xu hướng “lý thuyết hóa” trở nên bất cập và xuất hiện nhiều nhược điểm, Khoa Kỹ thuật công trình từng bước xây dựng mô hình đào tạo học đi đôi với hành điều này được thể hiện rõ trong suốt quá trình đào tạo của Khoa. Khoa đã thực hiện đào tạo gắn liền với thực tiễn thông qua học thực tế. Đối với các môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành Khoa đều thiết kế với hình thức lý thuyết song song với thực hành. Ngoài việc học tập trên lớp, mỗi tuần các lớp sẽ được kết hợp với giảng viên giảng dạy đưa ra thực tế tại các công trình tương ứng với lĩnh vực từng môn để học tập. Việc dạy và học thông qua việc tìm hiểu ngoài công trình là chủ yếu mang lại sự mới lạ và thích thú cho sinh viên trong quá trình học tập tại Khoa.

Một số hình ảnh học tập của các môn học tại Khoa Kỹ thuật công trình ngoài thực tế.

 

Sinh viên Khóa 2017  chăm chú với giờ học môn Kiến trúc 1 tại công trình Biệt thự đang xây dựng

 Khóa 2018 với giờ học môn Kết cấu bê tông cốt thép ngoài công trình

Và Khóa 2018 trong giờ thực hành bản vẽ xây dựng

Các sinh viên rất hào hứng tham gia lớp học thực tế trong những năm gần đây của Khoa

Khoa Kỹ thuật Công trình