Tài Liệu Seminar

Nghiên cứu khoa học  »  Tài Liệu Seminar


Tài liệu Hội thảo chuyên đề định hướng và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

Tài liệu tập huấn Hội thảo chuyên đề ngày 29/9/2018. Quý thầy, cô vui lòng tải tài liệu từ link liên kết.

Trân trọng kính gửi./.

Link tải tài liệu.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  61,998       1/185