Cơ cấu tổ chức

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Cơ cấu tổ chức


NỘI DUNG

Nhân Sự

ThS. Lê Đức Thịnh
Trưởng Khoa


ThS. Đặng Thi
Phó Trưởng Khoa


Cn. Phạm Lê Minh Hoàng
Giáo vụ - NNA
ThS. Lê Thanh Bình
Giáo vụ - AVĐC


Cn. Nguyễn Ngọc Hạnh
Thư Ký
Cn. Cao Thị Thùy Dương
Thư ký

Cn. Trần Thanh Huyền
Quản sinh
ThS. Phạm Thanh Bình - Giảng viên 
Quản lý thực tập và Hỗ trợ việc làm

ThS. Phạm Thị Nghĩa
Giảng Viên
ThS. Lê Thị Hà
Giảng Viên
ThS. Trần Hồ Anh Phong
Giảng Viên
 
ThS. Eduard Grace
Giảng Viên

ThS. Bùi Minh Hương
Giảng Viên
ThS. Đoàn Trần Hoàng Dung
Giảng Viên

ThS. Nguyễn Ao Quang Vinh
Giảng Viên
ThS. Nguyễn Đức Duy Tân
Giảng Viên

ThS. Nguyễn Khả Vi
Giảng Viên
ThS. Trịnh Diệu Hiền
Giảng Viên

ThS. Phạm Hồng Thái
Giảng Viên
ThS. Lý Tuấn Phú
Giảng Viên

ThS. Trần Võ Thanh Tùng
Giảng Viên
ThS. Võ Thị Thanh Lan
Giảng Viên

ThS. Nguyễn Minh Phú
Giảng Viên
ThS. Hoàng Vĩnh Lộc
Giảng Viên

ThS. Ngô Thị Thu Hà
Giảng Viên
Ths. Nguyễn Ngọc Lưu Ly
Giảng Viên
 
 
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  647,778       1/151