Đào tạo

Khoa Ngôn Ngữ Anh  »  Đào tạo

Chương trình giáo dục đại học các khóa

TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÁC KHÓA 

(Từ năm 2017)

Xin vui lòng click vào tiêu đề từng mục để xem chi tiết nội dung chương trình

1. Chương trình giáo dục đại học 2017

2. Chương trình giáo dục đại học 2018

3. Chương trình giáo dục đại học 2019

4. Chương trình giáo dục đại học 2020

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  781,480       1/205