Vòng tay nhân ái

Nhằm chia sẻ với các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó với phương châm "lá lành đùm lá rách".

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  3,822,727       1/249