Xã hộiSố đặc biệt - Tháng 11/2017

01. Tên bài báo: Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên trong thế kỷ XXI
Tác giả: Lê Đức Quảng, Nguyễn Thị Hồng Yến
Toàn văn - Tải về
02. Tên bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh lớp 12
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan
Toàn văn - Tải về
03. Tên bài báo: Nghiên cứu kết quả học tập học phần môi trường và con người của sinh viên năm thứ nhất ngành giáo dục mầm non
Tác giả: Nguyễn Phước Hải, Trịnh Thị Kim Bình
Toàn văn - Tải về
04. Tên bài báo: Những điểm tương đồng và dị biệt xét về nghệ thuật chơi chữ trong các khẩu hiệu (slogan) quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh và một số ứng dụng vào việc dạy học và nghiên cứu ngôn ngữ
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên
Toàn văn - Tải về
05. Tên bài báo: Cái hài trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái
Tác giả: Phan Trọng Hoàng Linh
Toàn văn - Tải về

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,167       1/147