Kinh tế



Số 8 - Tháng 12/2019

01 Tên bài báo: Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Ứng Dụng Hóa Đơn Điện Tử Trên Các Phần Mềm Kế Toán Tại Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng.

--->Toàn văn - Tải về

02 Tên bài báo: Cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại việt nam. Tiếp cận bằng phương pháp lasso

Tác giả: Đoàn Việt Hùng.

--->Toàn văn - Tải về

03 Tên bài báo: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Về Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Đồng Nai

Tác giả: Bùi Văn Thụy.

--->Toàn văn - Tải về

04 Tên bài báo: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Khởi Nghiệp Của Sinh Viên Đại Học Lạc Hồng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan.

--->Toàn văn - Tải về

05 Tên bài báo: Phát Triển Sản Phẩm Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Sacombank Chi Nhánh Đồng Nai Trong Giai Đoạn 2020-2025

Tác giả: Bùi Văn Thụy , Nguyễn Công Tài, Võ Thị Hoài Thương.

--->Toàn văn - Tải về

06 Tên bài báo: Giải Pháp Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai Trong Thời Đại Công Nghiệp 4.0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan.

--->Toàn văn - Tải về

07 Tên bài báo: Tác Động Của Ấn Tượng Thương Hiệu Đến Lòng Trung Thành Của Khách Hàng: Nghiên Cứu Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong, Chi Nhánh Đồng Nai

Tác giả: Đoàn Thị Hồng Nga, Trần Thị Thái Hiền.

--->Toàn văn - Tải về

08 Tên bài báo: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lựa Chọn Ngân Hàng Vay Tiêu Dùng Của Khách Hàng Cá Nhân Thông Qua Mô Hình Logit Đa Thức Hỗn Hợp

Tác giả: Đoàn Thị Hồng Nga, Trần Văn Quyền.

--->Toàn văn - Tải về


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  104,771       1/659