Kinh tếSố 15: Những Nghiên cứu mới trong Lĩnh vực Kinh tế - tháng 09/2023

 

01. Tên bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai.

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.312

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng; Lưu Ngọc Liêm; Huỳnh Công Dan

--->Toàn văn - Tải về

 

02. Tên bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.313

Tác giả: Nguyễn Văn Hải; Bùi Văn Thụy; Phan Tiến Dũng; Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Văn Dũng

--->Toàn văn - Tải về

 

03. Tên bài báo:  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động: trường hợp Công ty TNHH AUREOLE DMS

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.314

Tác giả: Nguyễn Văn Tân; Nguyễn Thanh Giang; Nguyễn Thành Nam; Lê Tuấn Nghiệm

--->Toàn văn - Tải về

 

04. Tên bài báo: Chất lượng mối quan hệ tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.315      

Tác giả: Đinh Thùy Trâm                

--->Toàn văn - Tải về

 

05. Tên bài báo: Tác động của giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê và thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.317

Tác giả: Lê Vũ Hà; Lâm Ngọc Nhẫn; Phạm Nguyễn Nguyên Hương; Nguyễn Thị Kim Tuyến

--->Toàn văn - Tải về

 

06. Tên bài báo:  Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động: Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật cơ điện lạnh REE

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.318

Tác giả: Nguyễn Văn Tân; Nguyễn Thị Phương Thảo; Nguyễn Đình Cầu

--->Toàn văn - Tải về

 

07. Tên bài báo: Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh: Nghiên cứu người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.319

Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm; Nguyễn Thị Ngọc Thảo

--->Toàn văn - Tải về

 

08. Tên bài báo: Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.320

Tác giả: Lý Thị Thu Hiền; Trần Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Đức Loan

--->Toàn văn - Tải về

 

09. Tên bài báo: Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Đồng Nai

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.322

Tác giả: Phan Thành Tâm; Lê Thu Thủy; Đinh Văn Quang

--->Toàn văn - Tải về

 

10. Tên bài báo: Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Đồng Nai

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.323

Tác giả: Phan Thành Tâm; Lê Thu Thủy; Huỳnh Thị Tuyết Thanh; Lê Minh Duy; Lê Thế Hưng

--->Toàn văn - Tải về

 

11. Tên bài báo: Khảo sát chiến lượt ghi nhớ trong việc học từ vựng: Sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Lạc Hồng

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.324

Tác giả: Nguyễn Thị Khả Vi

--->Toàn văn - Tải về

 

12. Tên bài báo: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trên mạng xã hội: Nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.325

Tác giả: Lâm Thành Hiển; Ngô Thị Huyền; Văn Đình Vỹ Phương; Nguyễn Thị Hoàng Oanh

--->Toàn văn - Tải về

 

13. Tên bài báo: Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao khô sâm Việt Nam trồng

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.326

Tác giả: Trần Thị Thu Vân; Nguyễn Minh Đức

--->Toàn văn - Tải về

 

14. Tên bài báo: Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của một số dẫn chất (e)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.328

Tác giả: Vũ Thị Quỳnh; Kim Ngọc Sơn

--->Toàn văn - Tải về

 

15. Tên bài báo: Áp dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) trong dự đoán hệ số ổn định của mái dốc hình nón không có biện pháp chống đỡ trên nền sét không đồng nhất và không đẳng hướng

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.329

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Đình Dư; Trần Hoàn Duy Tùng; Ngô Công Danh; Nguyễn Đình Binh

--->Toàn văn - Tải về

 

16. Tên bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt sản phẩm gel từ mủ trôm (sterculia foetida) có bổ sung dịch chiết lá muồng trâu (cassia alata l.)

DOI: https://doi.org/10.61591/jslhu.15.330

Tác giả: Bùi Trường Đạt; Bành Thị Diễm Thúy; Phan Thị Ngọc Yến

--->Toàn văn - Tải về

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  104,790       1/669