Đối tác học thuật

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Cao đẳng Kinh doanh toàn cầu Wakayama

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022, Phòng Quan hệ Quốc Tế đã tổ chức buổi gặp mặt và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh doanh toàn cầu Wakayama và Trường Đại học Lạc Hồng.

Về phía Trường Cao đẳng Kinh doanh toàn cầu Wakayama có sự hiện diện của Ông Sakamoto Futoshi – Hiệu trưởng, Thầy Ito Haruhiko – giảng viên tiếng Nhật. Về phía Trường Đại học Lạc Hồng có sự hiện diện của TS. Lâm Thành Hiển – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Hữu Nghị - Trưởng khoa Đông Phương học; ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Trưởng phòng Quan hệ Quốc Tế kiêm Phó Trưởng khoa Đông Phương học; ThS. Hoàng Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Quan hệ Quốc Tế; ThS. Nguyễn Thị Như Thường – Trưởng ngành Nhật Bản học; ThS. Trần Minh Thùy Dương – Giảng viên ngành Nhật Bản học, phụ trách hợp tác quốc tế và các chuyên viên phòng Quan hệ Quốc Tế.

Sau khi tìm hiểu và tham khảo thì Trường Cao đẳng Kinh doanh toàn cầu Wakayama có đề xuất đến thăm Trường Đại học Lạc Hồng để trao đổi hợp tác liên kết đào tạo. Trong buổi gặp mặt thì hai bên đã đưa ra các nguyện vọng và điều kiện hợp tác chung.

Ngay sau khi trao đổi và làm rõ các điều kiện thì hai bên Trường đã tiến đến với việc lập bản hợp tác và ký kết cùng ngày.

Với các nguyện vọng và điều kiện đã ký kết thì hai bên Trường Cao đẳng Kinh doan toàn cầu Wakayama và Trường Đại học Lạc Hồng mong muốn mang lại các giá trị và lợi ích tối nhất đến với sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hình ảnh chung tại buổi Hội đàm

 

Hiệu Trưởng hai bên trường cùng trao bản thỏa thuận đã ký kết

 

Hình ảnh các đại diện hai bên Trường

 

Quan hệ Quốc Tế

Trường Cao đẳng Kinh doanh Toàn cầu Wakayama, Quan hệ Quốc Tế, Hợp tác Quốc Tế


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        159,775       1/484