Đối tác học thuật

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Lạc Hồng với Văn phòng học bổng giáo dục quốc tế

 

Sáng ngày 29 tháng 9, trường Đại học Lạc Hồng và Văn phòng học bổng giáo dục quốc tế đã ký kết MOU hợp tác về giáo dục, đồng thời cũng tạo điều kiện triển khai nhiều hạng mục hợp tác giáo dục trong tương lai.

Về phía trường Đại học Lạc Hồng có sự hiện diện của TS. Lâm Thành Hiển – Hiệu Trưởng nhà trường. Về phía Văn phòng học bổng giáo dục quốc tế có sự hiện diện của Bà Trần Huyền Anh – Giám đốc Văn phòng.

Sau khi đã đạt được sự đồng thuận trong hợp tác về các phương diện như: giao lưu giáo dục, tư vấn du học, kết nối hợp tác giáo dục giữa LHU và các trường Đại học của Đài Loan (Trung Quốc) giữa nhà trường và Văn phòng, hai bên đã cùng lập ra bản kế hoạch hợp tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chặt chẽ các hạng mục giúp sinh viên có nhiều cơ hội và định hướng trong phát triển tương lai.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hợp tác quốc tế của Đại học Lạc Hồng đang triển khai rất mạnh mẽ trong thời gian qua.

Hình ảnh của buổi ký kết:

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo hai bên Đại học Lạc Hồng và Văn phòng học bổng giáo dục quốc tế chụp hình sau khi ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Quan hệ Quốc Tế

Văn phòng học bổng giáo dục quốc tế, Quan hệ Quốc Tế, Hợp tác Quốc Tế


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        137,196       1/282