Giải thưởng cao quý

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Giải thưởng cao quý


Nguyễn Ngọc Mai Thanh Mỹ - Giải thưởng Sao Tháng giêng năm học 2011 - 2012.

Đ/c Nguyễn Ngọc Mai Thanh Mỹ - Chi đoàn 08DV111

đã vinh dự được nhận Giải thưởng cao quý Sao Tháng giêng năm học 2011 - 2012 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  75,815       1/155