Giải thưởng cao quý

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Giải thưởng cao quý


Trần Tiến - Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ".

Đ/c Trần Tiến

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng

nhiệm kỳ 2009 - 2012

đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  76,044       1/158