Giải thưởng cao quý

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Giải thưởng cao quý


Lê Sơn Quang - Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ".

Đ/c Lê Sơn Quang

Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Lạc Hồng

nhiệm kỳ 2009 - 2012

đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  91,168       1/706