Ngoại ngữ - Tin học

Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

THÔNG BÁO

Hiện nay, lợi dụng sự nhẹ dạ của sinh viên, một số đối tượng lừa đảo thu tiền sinh viên rất cao và hứa chạy điểm, bao đậu đối với các kỳ thi chứng chỉ Anh văn, Tin học do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức. Việc làm đó sẽ không bao giờ có kết quả vì qui trình tổ chức thi chứng chỉ Anh văn, Tin học từ khâu ra đề, trộn đề, coi thi, chấm thi, cấp chứng chỉ đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng qui định, có lưu trữ kết quả từng đợt thi và được Ban Giám hiệu giám sát chặt chẽ từng khâu.

Lệ phí thi và cấp chứng chỉ Anh văn 450.000 VNĐ, Tin học 275.000 VNĐ do người dự thi trực tiếp đăng ký và nộp tiền tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Mọi hình thức ghi danh khác và lệ phí thi cao hơn đều là lừa đảo.

Là những người trí thức, những trụ cột tương lai của đất nước, các bạn sinh viên hãy tự đi trên đôi chân của mình, đừng để các phần tử xấu lười lao động lừa tiền của những người trí thức như các bạn.