Giới thiệu

Giảng viên thỉnh giảng

   

   ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG TẠI KHOA

 

 Thầy  Nguyễn Đăng Liêm

    

     Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Luật sư

     Môn giảng dạy:   Quản trị nhân sự

Cô Hà Thị Ngọc Oanh

      Học hàm, học vị: Phó Giáo Sư - Tiến sĩ

      Môn giảng dạy: Liên doanh đầu tư

                            Thực hành khai báo hải quan

 

 

    

  Thầy  Nguyễn Thoại Hồng

      Học hàm, học vị: Tiến sĩ

      Nơi công tác hiện nay: Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh

      Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

      Môn giảng dạy: Quản trị Marketing

 

 

 

 

  Thầy Phạm Công Thắng 

        Học hàm, học vị: Tiến sĩ

        Môn giảng dạy: Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh; Quản trị Tài chính

 

 

 

Thầy Phạm Đức Dũng

     Học hàm, học vị: Tiến sĩ

     Nơi công tác hiện nay: Đại học Nông Lâm

     Môn giảng dạy: Kế toán du lịch, Kế toán thương mại, Quản trị kế toán

 

 

      

 

 Thầy Phạm Hữu Đức

     Học hàm, học vị: Tiến sĩ

     Nơi công tác hiện nay: Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

     Môn giảng dạy: Anh văn chuyên ngành Ngoại thương 1 và 2

 

  Thầy Trần Trung Nhân

      Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Môn giảng dạy: Luật thương mại

                         Chủ thể kinh doanh

Cô Trần Anh Hoa

      Học hàm, học vị:  Tiến sĩ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học kinh tế  TP. Hồ Chí Minh

      Môn giảng dạy: Quản trị kế toán

Thầy Bùi Hữu Phước

      Học hàm, học vị: Tiến sĩ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học kinh tế  TP. Hồ Chí Minh

  Môn giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp thương mại

 Cô Nguyễn Thị Nhàn

      Học hàm, học vị:  Giảng viên chính - Thạc sĩ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

      Môn giảng dạy: Luật hành chính, Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính

      Một số công trình đã công bố:

-  “Tổ chức và hoạt động của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện nền kinh tế thị trường”. Nội dung viết: “Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh”

- “Pháp luật về cán bộ, công chức”. Nội dung viết: “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước”.

- “ Một số vấn đề về công chức cấp xã” – Tạp chí Khoa học pháp lý

- “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính” – Tạp chí Khoa học pháp lý

- Giáo trình Luật hành chính Việt nam – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh – Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh – Năm 2010 (đồng tác giả).

- Luật hành chính Việt Nam  (những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống) – Nxb Lao động – Năm 2010 (đồng tác giả).

- Giáo trình “Hoạt động xây dựng văn bản pháp luật”- 2012- đồng tác giả

 

 

 

  Cô Nguyễn Thị Thanh Lê

 

      Học hàm, học vị: Giảng viên chính -Thạc sỹ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Luật  – TP. Hồ Chí Minh

      Chức vụ: Trưởng tổ bộ môn Luật Thương mại

      Môn giảng dạy: Luật Thương mại – Luật Cạnh tranh - Chủ thể kinh doanh

 

 

 

  Thầy Tôn Thất Cảnh Hòa

 

      Học hàm, học vị: Giảng viên chính -Thạc sỹ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

      Môn giảng dạy: Thuế

 

 

Cô Nguyễn Thị Yên

      Học hàm, học vị: Giảng viên chính - Thạc sỹ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Luật  – TP. Hồ Chí Minh

      Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Luật quốc tế

      Môn giảng dạy: Công pháp quốc tế

                             Tư pháp quốc tế

                             Nghiệp vụ lễ tân

                             Luật du lịch

 

 

 Thầy Lê Ngọc Thắng 

     Học hàm, học vị: Thạc sĩ  

     Nơi công tác hiện nay: Đại học Ngân hàng

     Môn giảng dạy: Tiền tệ và thanh toán Quốc tế - Thanh toán quốc tế - Thị trường chứng khoán

    

 

 

 Thầy Nguyễn Văn Nhật

    Học hàm, học vị: Tiến sỹ - Trưởng bộ môn

    Nơi công tác hiện nay: Đại học Ngân hàng – TP. Hồ Chí Minh

    Môn giảng dạy: Thị trường chứng khoán 

 

 

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa    

     Học hàm, học vị: Thạc sĩ

     Nơi công tác hiện nay: UBND Tỉnh Đồng Nai

     Môn giảng dạy: Thống kê doanh nghiệp

Thầy  Đỗ Lân

      Học hàm, học vị: Thạc sỹ

      Môn giảng dạy: Anh văn chuyên ngành

  

 

       

Thầy Trần Văn Nghĩa

      Học hàm, học vị: Thạc sĩ

      Nơi công tác hiện nay: Trường THPT Ngô Quyền

      Môn giảng dạy: Toeic, Anh Văn chuyên ngành Quản trị 1 và 2

 

 

 

    

Thầy Phan Phương Nam

 

    Học hàm, học vị: Thạc sỹ

    Nơi công tác hiện nay: Đại học Luật  – TP. Hồ Chí Minh

    Môn giảng dạy: Luật Tài chính       

                           Luật ngân hàng - chứng khoán

    Một số công trình đã công bố:

- Vận dụng nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế TNCN – Tap chí nghiên cứu lập pháp, số 2/2007

- Một số điểm mới của Luật thuế TNCN so với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao – Tạp chí Khoa học pháp lý năm 2008.

- Một số vấn đề về giao dịch nội bộ trên Thị trường chứng khoán - Tạp chí Khoa học pháp lý năm 2010.

- Hoàn chỉnh cơ chế pháp lý bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán trong giao đoạn giao dịch chứng khoán – Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 01/2011

 

 

    

Thầy Lê Minh Đức

 

    Học hàm, học vị: Thạc sĩ

    Nơi công tác hiện nay: Khoa Cơ bản- Đại học Lạc Hồng

    Môn giảng dạy: Toeic, Anh Văn chuyên ngành Ngoại thương 1 và 2

 

 

 

Thầy Trương Tiến Sĩ

 

    Học hàm, học vị: Thạc sỹ - Phó trưởng phòng Đào tạo

Nơi công tác hiện nay: Khoa Ngân hàng Quốc tế -Đại học Ngân hàng  – TP. Hồ Chí Minh

    Môn giảng dạy: Kinh Tế Quốc Tế

 

 

  Thầy  Võ Trung Tín

      Học hàm, học vị: Thạc sỹ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

      Môn giảng dạy: Luật đất đai và môi trường

      Một số công trình đã công bố:

- Hiến pháp và sự phân chia quyền lực của các cơ quan quyền lực nhà nước ở Hàn Quốc, Tạp chí khoa học pháp lý, 2005

- Các nguyên tắc cơ bản của Luật Môi trường, tạp chí Nhà nước và pháp luật, 8/2010

- “Pháp luật về đánh giá tác động môi trường – thực trạng và hướng hoàn thiện”

- “Một số vấn đề pháp lý về phòng, chống lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Cô Đặng Thanh Hoa

      Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

      Môn giảng dạy: Luật dân sự và tố tụng dân sự

                            

Thầy  Nguyễn Phương Nam

      Học hàm, học vị: Thạc sỹ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

      Môn giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

Thầy  Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

      Học hàm, học vị: Thạc sỹ

      Nơi công tác hiện nay: Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh

      Môn giảng dạy: Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

      Các công trình nghiên cứu:

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến tại Trường Đại học Mở Tp.HCM (2005)

- Sách "Hệ thống thông tin quản trị", Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, NXB Lao động - Xã hội (2011)

         Và một số thầy cô giảng viên khác