CLB Khởi nghiệp

Thông tin cuộc thi Khởi nghiệp 2015 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia là cuộc thi dự án kinh doanh dành cho các bạn trẻ trên quy mô toàn quốc. Cuộc thi là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Khởi nghiệp quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng và chủ trì từ năm 2003, được sự bảo trợ, phối hợp triển khai của nhiều bộ - ngành, các trường Đại học – Cao đẳng và các địa phương trên cả nước. 
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

Mẫu tóm tắt đề án

Mẫu phiếu đăng ký dự thi

Thông tin cuộc thi Khởi nghiệp