Bản tin Đoàn - Hội

Đoàn TN - Hội SV  »  Bản tin Đoàn - Hội

Bản tin số 03: Trường Đại học Lạc Hồng tham gia Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 12 năm 2012.