Bản tin Đoàn - Hội

Đoàn TN - Hội SV  »  Bản tin Đoàn - Hội


Thông báo V/v nộp hồ sơ xét tôn vinh người Hiến máu nhân đạo năm 2013 - 2014

Xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Đoàn - Hội sinh viên trường

Tòa nhà E - E103, cơ sở 3, trường ĐH Lạc Hồng.

Số điện thoại: 0613. 951.957

Xét tôn vinh các cá nhân hiến máu từ lần thứ 5 trở lên:  đề nghị photo các phiếu hiến máu và nộp về VP. Đoàn - Hội SV trường.

Các bạn tải file về tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,021,282       1/579