Tin tức của Khoa

Khoa Tài chính-Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ lần 6 năm học 2012-2013.

Nhằm nâng cao kiến thức về xử lý số liệu với phần mềm SPSS, cũng như chất lượng  trong những đề tài Nghiên cứu khoa học có ứng dụng mô hình hồi quy. Tiếp theo chuỗi sinh hoạt chuyên môn của Khoa Tài chính- Ngân hàng. Tổ bộ môn Tài chính đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn vào lúc 14h00, ngày 22/11/2012 tại phòng B203 với chuyên đề: Những Lưu Ý Khi Kiểm Tra Giả Định Của Mô Hình Hồi Quy ”.

Việc ứng dụng mô hình hồi quy là công cụ “mũi nhọn” để làm rõ vấn đề nghiên cứu trong đề tài nghiên cứu khoa học. Vậy, sau khi đi đến kết quả của mô hình hồi quy thì việc kiểm tra sự vi phạm các giả định là điều cần thiết. Vì nếu các giả định bị vi phạm thì các kết quả ước lượng không còn đáng tin cậy hay nói cách khác kết quả mô hình không hiệu quả.

Buổi sinh hoạt nhằm giới thiệu cho người nghe một số kiến thức về các giả định như: phần dư không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến, tự tương quan, phương sai thay đổi và hướng dẫn ứng dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích. Qua đó, người nghiên cứu có thể đưa ra mô hình tối ưu và nhận xét phù hợp.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, các giáo viên đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận và rút ra nhiều bài học hữu ích cho bản thân nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn:

Khoa Tài chính - Ngân hàng