Biểu mẫu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Biểu mẫu

Quy trình xét tốt nghiệp

1/ Chuẩn bị hồ sơ

Xét tốt nghiệp tháng 4 và tháng 11 hàng năm

Điều kiện: Sinh Viên hoàn thành chương trình học, đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ.
tải mẫu đơn điền thông tin mục I.

Sinh viên hệ chính quy
- Phô tô công chứng 1 bản: bằng tốt nghiệp cấp 3, chứng chỉ B tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ GDQP, GDTC, bảng điểm (xin tại phòng Đào tạo - cơ sở 1) . Mang theo bản gốc để đối chiếu.
Sinh viên hệ vừa làm vừa học, hoàn chỉnh, liên thông
- Phô tô công chứng 1 bản: bằng tốt nghiệp cấp 3, văn bằng 1 (dành cho hệ liên thông, hoàn chỉnh), chứng chỉ B tin học, chứng chỉ A hoặc B ngoại ngữ, bảng điểm (xin tại phòng Đào tạo - cơ sở 1). Mang theo bản gốc để đối chiếu.
Lưu ý: nếu chứng tin học, ngoại ngữ cấp trước ngày nhập học, có phôi bằng của BGD và ĐT phải có kết quả hậu kiểm của phòng Đào tạo trường ĐHLH.

2/ Lệ phí

- Nộp lệ phí làm phôi bằng tốt nghiệp tại phòng Đào tạo.

- Nộp lệ phí tổ chức lễ tốt nghiệp tại văn phòng khoa.

3/ Lễ Tốt nghiệp

- Hàng năm khoa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên vào tháng 11.

- Sinh viên hoàn tất mục 1 và 2 vui lòng gửi 1 file hình chân dung qua email: kclachong@gmail.com. Ghi rõ họ tên, lớp, nơi công tác.

- Mọi chi tiết liên hệ văn phòng khoa ĐT: 0613.952.253 (C. Dung).