Tin tức

Khoa Dược LHU ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng với các công ty sản xuất và thương mại dược phẩm Phương Đông, Đông Nam và Tâm Nhất

Với sự mệnh đào tạo nguồn nhân lực dược có chuyên môn vững, kỹ năng tốt, đáp ứng những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội, Khoa Dược - Trường Đại học Lạc Hồng đã thực hiện hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng với nhiều công ty sản xuất, thương mại dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, việc ký kết hợp tác với CTCPSX&TM dược phẩm Phương Đông, CTCPSX&TM dược phẩm Đông Nam và CTTNHH dược phẩm Tâm Nhất là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Khoa Dược Lạc Hồng. Trên cơ sở ký kết này, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa nhằm mang đến nhiều giá trị cho sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời, tạo cơ hội cho Khoa Dược - Trường đại học Lạc Hồng phát triển hơn nữa trong việc nghiên cứu đi đôi với việc thương mại hóa vào các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trong buổi lễ, đại diện nhà trường có TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS-TS. Huỳnh Văn Hóa - Cố vấn hiệu trường về ngành dược, TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - Trưởng Khoa Dược, TS. Cao Văn Dư - Phó Trưởng Khoa Dược cùng các thầy cô giảng viên của Khoa. Phía các công ty doanh nghiệp, gồm có: ông Võ Tấn Lộc - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCPSXTMDP Đông Nam, ông Võ Quân Duy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCPSXTMDP Phương Đông và ông Trần Minh Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên CTTNHHDP Tâm Nhất. Các bên đã ký kết biên bản hợp tác nhằm Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Trường Đại học Lạc Hồng với các Doanh nghiệp trong khu vực nhằm phối hợp đào tạo và cung ứng cho xã hội một nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn cao, vừa có kiến thức thực tiễn vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

 

Khoa Dược

khoaduoclachong, phuongdong, tamnhat, dongnam