NCKH Sinh viênCơ bản về Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiên cứu khoa học là gì?

Khoa học là một quá trình hoạt động có hệ thống nhằm tìm ra những kiến thức mới, học thuyết mới những kiến thức mới học thuyết mới này tốt hơn những kiến thức và học thuyết cũ và dần thay thế những cái cũ.

Nghiên cứu khoa học là những hoạt động tìm hiểu, quan sát, làm thí nghiệm để phát hiện ra bản chất của sự việc và hiện tượng nhằm mục đích đóng góp cho Khoa học những cái mới dựa vào những thu thập, giải thích và đánh giá một cách có hệ thống các dữ liệu theo kế hoạch vạch ra. 

Có thể phân loại nghiên cứu khoa học theo 2 hướng: (1) học thuật, và (2) ứng dụng.

Theo hướng học thuật: Sử dụng các phương pháp quan sát, thực nghiệm, mô tả, phân tích, mô hình hoá (mô hình toán) mô phỏng, hoặc tri thức kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày để tìm ra quy luật, bản chất chung của sự vật hoặc hiện tượng.

Theo hướng ứng dụng:Các hoạt động thiết kế, thi công, cải tiến một thiết bị thí nghiệm, một sản phẩm hay một công đoạn của qui trình sản xuất sản phẩm nào đó.

Sinh viên muốn làm NCKH tốt cần phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và phải rèn luyện cách làm việc độc lập, cũng như làm việc nhóm, có phương pháp và đặc biệt phải có người Thầy hướng dẫn.

Ở các nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...nghiên cứu học thuật triển khai rất mạnh, nó được thực hiện ở Lab như mô phỏng trên máy tính hoặc làm thí nghiệm. Mọi hiện tượng vật lý trong tự nhiên, trong đời sống đều có thể mô tả dưới dạng toán học để kiểm soát và điều khiển đặc tính của nó bằng một phần cứng được nạp mã code.

Ở Khu công nghệ cao, Việt nam, người ta cũng thực hiện NCKH theo học thuật bằng mô hình hoá mô phỏng một sản phẩm, một linh kiện, một bo mạch… nào đó trước khi triển khai sử dụng nó.

Triển Khai hoạt động nghiên cứu Khoa Học tại Khoa Cơ điện - Điện tử

Những năm gần đây, Khoa Cơ điện- điện Tử đặc biệt quan tâm đến hoạt động NCKH của Sinh viên và Giảng viên, hướng người học theo chiều hướng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và khả năng thiết kế cải tiến. Từ những kỹ năng được trang bị này trong quá trình thực tập tại công ty sinh viên đã tự tin đề xuất những ý tưởng cải tiến những dây chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, Thầy và trò cùng tham gia vào hoạt động nghiên cứu phục vụ cho sản xuất để nâng tầm hiểu biết cũng như ứng dụng kiến thức chuyên môn. Khoa luôn rèn luyện Sinh viên vào nề nếp thực hành nghiên cứu với mong muốn sẽ có những “sản phẩm” Sinh viên chuyên nghiệp ra trường tự tin bắt tay ngay vào qui trình sản xuất của doanh nghiệp. 

                  


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  92,370       2/723