Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Về việc tổ chức họp mặt Cựu sinh viên Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm năm 2023

 1. 1. Mục đích

 2. - Tăng cường mối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các Cựu sinh viên của các khóa trong Khoa;

 3. - Tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin giữa Ban lãnh đạo Khoa, các em sinh viên đang học tập với Cựu sinh viên trên lĩnh vực đào tạo, góp ý chương trình đào tạo, chương trình thực tập cuối khóa, việc làm và tham quan doanh doanh;

  - Đóng góp ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho năm học 2022 - 2023 nhằm phục vụ cho kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục.

  2. Thời gian, địa điểm

  - Thời gian: 8 giờ, thứ 7, ngày 25 tháng  03 năm 2023

  - Địa điểm: Cơ sở 6, phòng I 209

  3. Chương trình

  - Đón đại biểu và CSV;

 4. - Giới thiệu khách mời;

 5. - Phát biểu khai mạc;

 6. - Phát biểu Ban lãnh đạo nhà trường;

 7. - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban LLCSV năm 2021 - 2023;

 8. - Giao lưu, gặp gỡ trao đổi giữa CSV, lãnh đạo Khoa, CSV và các bạn sinh viên. 

 9.  

   


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  85,593       1/313