Tuyển sinh & Du học

Khoa Đông phương học  »  Tuyển sinh & Du học


Thông tin tuyển sinh 2013

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
     Đào tạo Cử nhân Đông Phương học có thể đảm nhận các vị trí như: Phiên - Biên dịch, Thư ký văn phòng, Hướng dẫn viên du lịch, giáo viên dạy Ngoại ngữ theo chuyên ngành,…
II. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 
        Mã ngành :   52220213         Khối Thi : C, D1
        - TRUNG QUỐC HỌC
        - HÀN QUỐC HỌC
        - NHẬT BẢN HỌC
        Mã ngành :   52220113          Khối C
        -VIỆT NAM HỌC (Hướng dẫn du lịch)
 III. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân khoa Đông Phương học có thể dễ dàng xin việc tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoặc các tỉnh thành vùng phụ cận.
- Tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước theo các chuyên ngành về Ngôn ngữ học, Văn hoá hay Dân tộc học.

THÔNG TIN CHUNG  

IV. HỆ & THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo:  4,5 năm.
- Đào tạo hệ chính quy.
V. NGÀY THI TUYỂN SINH
- Ngày thi:    09/07 và 10/07/2013, thi khối: C, D1
VI. ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN
- Tổ chức thi tuyển sinh tại Đại học Lạc Hồng (Biên Hòa - Đồng Nai) và tại Thành Phố Quy Nhơn (Bình Định).
 
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  99,801       1/386