Tin tức

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020 Trường Đại học Lạc Hồng

Trường Đại học Lạc Hồng có 02 đề tài vào vòng chung khảo giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trong đó: 01 đề tài vào vòng chung khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ  năm 2020 thuộc lĩnh vực Khoa học Y Dược và 01 đề tài vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2020 thuộc lĩnh vực Kinh tế. Ngoài ra, Trường cũng đạt thêm 02 giải khuyến khích thuộc Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ  năm 2020.

Tham gia giải thưởng năm nay, Trường Đại học Lạc Hồng có 6 đề tài đăng ký tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 4 đề tài đăng ký tham gia xét Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka.

A) Đề tài vào vòng chung khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ năm 2020 có tiêu đề: "Nghiên cứu bước đầu về tác dụng hạ đường huyết của các cao chiết dược liệu Bìm ba răng (Merremia tridentata L., Convolvulaceae) trên chuột nhắt trắng - cơ sở để phát triển các chế phẩm ứng dụng điều trị đái tháo đường" của sinh viên Nguyễn Thị Thuỳ Trang với sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Dương Ngọc Thới  - Khoa Dược.

Hình 1: Danh sách vào chung khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ năm 2020.

Đề tài đạt giải khuyến khích bao gồm:

1. Lĩnh vực Khoa học Y, Dược "Khảo sát tác động kháng viêm, giảm đau của cây Lá đắng Vernonia amygdalina Delile trên chuột nhắt trắng" của nhóm tác giả: Đinh Diệu Quyên; Hoàng Thuý Hiền với sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Đoàn Văn Viên - Khoa Dược; 

Hình 2: Danh sách đề tài đạt giải khuyến khích lĩnh vực Khoa học Y, Dược.

2. Lĩnh vực Khoa học xã hội "Một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thông tin kế toán ở các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đồng Nai" của tác giả Đoàn Linh Chi với sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Nguyễn Văn Dũng - Khoa Tài chính - Kế toán.

Hình 3: Danh sách sinh viên đạt giải khuyến khích lĩnh vực Khoa học xã hội.

B) Đề tài vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2020 có tiêu đề: "Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết của người lao động trong các doanh nghiệp Logistis tại Tỉnh Bình Dương" của sinh viên Nguyễn Trung Hiếu với sự hướng dẫn của giảng viên Lưu Ngọc Liêm - Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế.

Hình 2: Danh sách vào chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2020.

Xin chúc mừng các đề tài, chúc các bạn sẽ hoàn thành tốt buổi báo cáo chung khảo sắp tới./.

Nghiên cứu khoa học

Giải thưởng, sinh viên, nghiên cứu, khoa học


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        416,164       1/247