Tin tức

Thẩm định Giải pháp Sáng kiến năm 2022

Trung tâm Nghiên Cứu Khoa học và Ứng dụng đã tổ chức buổi thẩm định các Giải pháp Sáng kiến năm 2022 vào 02 ngày 09-10/05/2022. Hội đồng thẩm định gồm có: PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm NCKH & ƯD; TS. Nguyễn Trọng Anh - PGĐ Trung tâm NCKH & ƯD.

Hội đồng thẩm định PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm NCKH & ƯD; TS. Nguyễn Trọng Anh - PGĐ Trung tâm NCKH & ƯD

Sau 02 ngày thẩm định, hội đồng đánh giá cao các giaỉ pháp sáng kiến của các Tác giả. Năm nay các giải phám có sự phong phú về số lượng và chất lượng. Cụ thể đã có 40 giải pháp được thực hiện bởi 72 tác giả.

Hội đồng đánh giá tại Khoa Đông Phương học

Hội đồng đánh giá tại Khoa Ngôn ngữ Anh

Hội đồng đánh giá tại đơn vị Văn phòng Công Đoàn

Hội đồng đánh giá tại Khoa Quản trị KTQT

Hội đồng thẩm định sẽ đánh giá và lựa chọn ra 8 giải pháp sáng kiến xuất sắc nhất để đưa lên báo cáo cấp Trường.

Nghiên cứu khoa học

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        497,168       1/195